DATARUT

DataRut Portalı

DATAFINANCE

Doğrudan Borçlandırma Sistemi(DBS) Modülü

DATATRACK

Mobil Uygulama Modülü

DATAAGENT

Raporlama Modülü

DATABUDGET

Bütçe Yönetim Modülü

DATADNC

DNC Modülü

DATAORDER

Sipariş Yönetim Modülü

DATASTOCK

Stok Yönetim Modülü

DATAFILE

Dosya Yönetim Sistemi Modülü